Sponsor

Vil du og din bedrift være med å spre idrettsglede i Sandefjord? Overskuddet fra Sandefjordsløpet går direkte til STIF og klubbens viktige arbeid med å tilby barn og unge et godt treningstilbud.

Sponsorpakke 1 – kr 3 000

  • annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen (A4 str)
  • annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (100x100px), med link til egen nettside

Sponsorpakke 2 – kr 5 000

  • annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen. (A5 str)
  • annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (200x100px), med link til egen nettside
  • løpetrening i regi av STIF friidrett

Sponsorpakke 3 –  kr 10 000

  • annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen (A5 str)
  • annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (200x200px), med link til egen nettside
  • løpetrening i regi av STIF friidrett
  • plass til å sette opp banner med firmalogo i badeparken og eventuelt egen stand
  • positiv omtale fra speaker på løpsdagen

SPONSORER 2023