Sponsor

Vil du og din bedrift være med å spre idrettsglede i Sandefjord? Overskuddet fra Sandefjordsløpet går direkte til STIF friidrett, og klubbens viktige arbeid med å tilby barn og unge et godt treningstilbud , samt til å støtte deltakelse på stevner og andre konkurranser.

Sponsorpakke 1 – kr 3 000

• annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen (A4 str)
• annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (100x100px), med link til egen nettside

Sponsorpakke 2 – kr 5 000

• annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen. (A5 str)
• annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (200x100px), med link til egen nettside
• to timer løpetrening i regi av STIF friidrett
• liten logo på Sandfjordsløpets offisielle løpetrøye, som deles ut til alle utøvere

Sponsorpakke 3 –  kr 10 000

• annonse på vår sponsorvegg i myldreområdet på løpsdagen (A5 str)
• annonse på Sandefjordsløpets hjemmeside (200x200px), med link til egen nettside
• to timer løpetrening i regi av STIF friidrett
• stor logo på Sandefjordsløpets offisielle løpetrøye
• plass til å sette opp banner med firmalogo i badeparken og eventuelt egen stand
• positiv omtale fra speaker på løpsdagen.