Løype

Løypekart

Løypa har en lengde på 5 km, med start og mål i Badeparken.  Ved 10 km distanse løpes to runder. Løypa er kontrollmålt, og har  løypesertifikat» fra DNM/NFIF.

Det er drikkestasjon ved Hesteskoen, ca 3 km fra start.
Hver km er markert mer grønn sirkel.


Løypeprofil

loypediagram